Sunday, January 3, 2010

ពាណិជកម្មសេរីថ្មីនៅអាស៊ីបានចូលជាធរមាន

ពាណិជកម្មសេរីថ្មីនៅអាស៊ីបានចូលជាធរមាន: "កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​សេរី​ថ្មី​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី បាន​ចូល​ជា​ធរមាន​ហើយ ក្នុង​ពេល​ដែល​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​សេរី​រវាង​អាស៊ាន​និង​ចិន​បាន​ចូល​ជាធរ​មាន​នោះ។"

Search

Shared News