Friday, January 8, 2010

ទស្សនៈជុំវិញយុវជនខ្មែរ​ពាក់ក្រវិល

ទស្សនៈជុំវិញយុវជនខ្មែរ​ពាក់ក្រវិល: "ជាយូរលង់មកហើយយើងធ្លាប់តែឃើញស្រ្តីពាក់ក្រវិលព្រោះ នេះជាទំនៀម
ទម្លាប់ខ្មែរ តាំងពីបុរាណកាលមក។ កាលពីមុនបុរសមួយ ចំនួនតូចក៏ចោះ
ត្រចៀក ពាក់ក្រវិលដែរ ប៉ុន្តែមានតែក្នុងករណីពិសេសតែប៉ុណ្ណោះ ពោល
គឺ ពងស្វាសរបស់បុរសនោះ ទក ពោលគឺម្ខាងធំម្ខាងតូច។ ចាស់ៗបុរាណ
បាននិយាយថា បើពងស្វាសបុរសនោះទកខាងឆ្វេង ត្រូវចោះត្រចៀកពាក់
ក្រវិលនៅត្រចៀកខាងឆ្វេង ហើយបើទកខាងស្តាំ ត្រូវចោះត្រចៀកខាងស្តាំ។"

Search

Buddha Quotes

Dalai Lama Quotes

Benjamin Franklin Quotes

Ronald Reagan Quotes

Shared News