Friday, January 8, 2010

ជនជាតិ​ភាគ​តិច​មួយចំនួន​បារម្ភ​ពី​ការ​រើសអើង​ពូជ​សាសន៍

ជនជាតិ​ភាគ​តិច​មួយចំនួន​បារម្ភ​ពី​ការ​រើសអើង​ពូជ​សាសន៍: "ជនជាតិ​ភាគ​តិច​មួយចំនួន​ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​អនុសញ្ញា​ជាតិ​ស្តីពី​ការ​លុប​បំបាត់​រាល់​ទម្រង់​នៃ​ការ​រើសអើង​ពូជ​សាសន៍ បាន​លើក​ឡើង​ថា ទោះ​បី​ជា​មាន​ច្បាប់​ចែង​កុំ​ឲ្យ​មាន​ការ​រើសអើង​ពូជ​សាសន៍​បែប​ណា​ក៏​ដោយ ក៏​ការ​រើសអើង​នៅតែ​មាន​ទៅ​លើ​ពួក​គេ។"

Search

Shared News