Tuesday, April 6, 2010

សភា​អនុម័ត​ច្បាប់​កម្មសិទ្ធិ​អចលន​ទ្រព្យ​ជនបរទេស

សភា​អនុម័ត​ច្បាប់​កម្មសិទ្ធិ​អចលន​ទ្រព្យ​ជនបរទេស: "បន្ទាប់​ពី​ពិភាក្សា​អស់​រយៈ​ពេល​បី​ថ្ងៃ​នៅ​រដ្ឋសភា និង​ការ​រៀបចំ​សេចក្ដី​ព្រាង​អស់​រយៈ​ពេល​រាប់​ឆ្នាំ​មក ច្បាប់​របស់​កម្ពុជា​ស្ដី​ពី​កម្មសិទ្ធិ​លើ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ជន​បរទេស​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រតិកម្ម​ជា​វិជ្ជមាន​ពី​វិស័យ​អចលន​វត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​កំពុង​ធ្លាក់​ចុះ។
អាន​ត
"

Search

Shared News